DomovUmetnost in KulturaKulturne ustanove in društva

Vpisi v kategoriji Kulturne ustanove in društva

Stran [1/8]
 • Mala barja – Marja (datum vpisa: 19.06.2018) Cilj projekta Mala barja – Marja je izboljšati stanja ohranjenosti treh evropsko pomembnih habitatnih tipov in dveh vrst v slabem stanju ohranjenosti, ki sta vezani na barja in mokrotne travnike na skupno desetih posebnih ohranitvenih območjih v osrednji Sloveniji in na Gorenjskem. www.malabarja-marja.si/
 • http://hkd-velenje.si @ (datum vpisa: 18.08.2014) Hrvaško kulturno društvo Velenje organizira svete maše v hrvaškem jeziku. Organiziramo cerkveno petje, kulturne in športne dogodke. hkd-velenje.si/
 • Folklorna skupina Kamnik @ (datum vpisa: 30.09.2013) Folklorna skupina Kamnik je aktivna že vrsto let. Želimo ohraniti stare šege in navade Gorenjske pokrajine predvsem pa Kamnika in okolice. Folklorna skupina se rada udeležuje raznih prireditev doma in v tujini. Ponosni pa smo na nepozaben tradicionalni dogodek, ki se vsako leto organizira v Kamniku - na dneve Narodnih noš. Uživajte z nami v prijetnem vzdušju ob ohranjanju kulturne dediščine. www.fskamnik.si/
 • Kulturno društvo Rogoznica @ (datum vpisa: 26.04.2013) Kulturno društvo Rogoznica iz Ptuja sestavlja pet sekcij - Folklorna skupina, Koranti Rogoznica, Likovna sekcija, MoPZ ter Ljudski pevci in godci, Stari prijatelji iz Kicarja. kdrogoznica.si/
 • Društvo steklarjev Slovenije @ (datum vpisa: 28.12.2012) Društvo steklarjev Slovenije si je zadalo ohranjati tradicionalne steklarske tehnike in znanja ter jih združevati z ustvarjalno mislijo, s sodobno obliko in z novimi pogledi. www.drustvosteklarjev.si/
 • Vokalna skupina Lan iz Metlike (datum vpisa: 02.11.2012) Ženska vokalna skupina Lan iz Metlike združuje ljubiteljske pevke iz vseh treh belokrajskih občin, ki rade pojejo različne zvrsti vokalne glasbe in pod vodstvom Mateje Jakša-Jurkovič dosegajo lepe uspehe. www.lanovke.org/
 • Društvo Enkraten teater @ (datum vpisa: 11.10.2012) Društvo Enkraten teater razvija ljubiteljsko kulturno dejavnost, od spodbujanja kulturne ustvarjalnosti, vzgoje in izobraževanja do kulture bivanja, in s tem prispeva k bogatenju življenja v najširšem smislu. www.srce-me-povezuje.si/enkraten
 • Gledališko društvo Toj to! @ (datum vpisa: 13.02.2012) Gledališko društvo Toj to! predstavlja skupina kreativnih študentov in dijakov iz Kranja in okolice. Z željo po kulturnem udejstvovanju smo ustanovili društvo, katerega glavni namen je uprizarjanje gledaliških predstav z zahtevnejšim sporočilom. www.toj-to.si/
 • Kulturno društvo Fran Gerbič, Rakek @ (datum vpisa: 02.11.2011) Komorni zbor Fran Gerbič združuje pevce, ki sta jim skupna velika ljubezen do petja in nenehna želja po umetniškem ustvarjanju. www.fran-gerbic.si/
 • Šola risanja mandal (datum vpisa: 24.08.2011) Mandala je indijska beseda za krog. Kot krožne oblike ali univerzalni vzorci, ki izhajajo iz enega središča, so prisotne v naravi povsod okoli nas. Znana je v vseh kulturah na svetu. Risanje mandal prebuja v nas notranji mir, povezanost z lastnim bitjem, obenem pa dopušča fantaziji prosto pot. Uvodno berzplačno predavanje bo v: - ponedeljek, dne 05.09.2011, ob 16.30 uri; - torek, dne 06.09.2011, ob 18.30 uri; - petek, dne 09.09.2011, ob 17,00 uri. Naslov: LPP, Celovška cesta 160 (pri Slovenija avto), Ljubljana – Šiška, v III. nadstropju, učilnica številka 304. Predavateljica je Irena Jarc, prof. pedagogike, pisateljica in prevajalka Spletna stran: http://www.mandala.si GSM 031 670 392 www.mandala.si/
 • epeka (datum vpisa: 05.08.2011) EPeKa je znanstveno raziskovalno društvo za kulturno-izobraževalne programe, tehnologijo in umetnost. Organizira sodelovanje mladih v projekte. www.epeka.si/
 • www.jurij-vodovnik.si @ (datum vpisa: 02.11.2010) Domača stran mešanega pevskega zbora Jurij Vodovnik Zreče freeweb.t-2.net/moneta/index.html
 • Trubarjeva hiša literature @ (datum vpisa: 01.10.2010) Trubarjeva hiša literature je bila odprta v sklopu prireditev, ki potekajo pod okriljem projekta Ljubljana – svetovna prestolnica knjige 2010. www.svetlana.si/?p=5496
 • Plesna šola - Plesni tečaji v Celju (datum vpisa: 20.08.2010) Plesna šola Flamenco organizira plesne tečaje družabnega plesa za odrasle. Plesni tečaj vodita priznana plesna pedagoga Branko in Polona Podergajs Siussi. Ne spreglejte ugodne ponudbe! www.plesnitecaj.si/
 • Koranti Demoni @ (datum vpisa: 01.06.2010) Ohranjanje kulturne dediščine v Halozah. demoni.mojforum.si/

V primeru težav pri vpisu v imenik ali morebitnih zlorab nas obvestite na info@slowwwenia.com.