ГСП снимао стање у аутобусима, шта је откривено

На територији Београда биће повећан број возила на линијама на којима се на основу снимања утврди да је попуњеност возила већа од 60 одсто понуђеног капацитета.

Več na: http://www.rts.rs/page/stories/ci/story/124/drustvo/3962997/gsp-popunjenost-vozila-beograd-javni-prevoz.html

nazaj