Anton Baloh o otrocih tujcih: Naš šolski sistem je vključujoč

Anton Baloh o otrocih tujcih: Naš šolski sistem je vključujoč Zaradi vse več otrok tujcev osnovne šole lahko zdaj pridobijo znatno večje število dodatnih ur slovenščine, od leta 2020 bodo lahko tudi zaposlile učitelje. To omogočajo spremembe pravilnika o normativih in standardih, sprejete septembra.

Več na: https://www.rtvslo.si/slovenija/anton-baloh-o-otrocih-tujcih-nas-solski-sistem-je-vkljucujoc/504408

nazaj