dr. Anton Potočnik, IMEC, Zapleten in nenavaden svet kvantne fizike

Nedvomno je minulo stoletje zaznamovala kvantna fizika, saj si modernih tehničnih pripomočkov ne predstavljamo več brez nje. Napovedi razvoja tega stoletja pa si težko predstavljamo brez dognanj povezanih s kvantno znanostjo. Gre za zapleten, še ne popolnoma raziskan svet, ki se na majhnem nivoju, na nivoju majhnih delcev, ne obnaša tako, kot bi pričakovali na […]

Več na: http://www.tromba.si/dr-anton-potocnik-imec-zapleten-in-nenavaden-svet-kvantne-fizike/

nazaj