EK pokrenula savjetovanja o direktivama EU-a o OIE i energetskoj učinkovitosti

Komisija je danas pokrenula dva dodatna javna savjetovanja u okviru pripremnog rada na ostvarenju ambicioznog cilja smanjenja emisija do 2030. Planiranom revizijom Direktive o promicanju uporabe energije iz obnovljivih izvora i Direktive o energetskoj učinkovitosti u lipnju 2021. osigurat će se da politike EU-a o obnovljivim izvorima energije i energetskoj učinkovitosti doprinesu smanjenju emis...

Več na: http://www.h-alter.org/vijesti/ek-pokrenula-savjetovanja-o-direktivama-eu-a-o-obnovljivoj-energiji-i-energetskoj-ucinkovitosti

nazaj