EUTOPIA pod vodstvom Univerze v Ljubljani prejela 5 milijonov evrov

Zveza šestih evropskih univerz EUTOPIA je v okviru razpisa programa Erasmus+ uspešno pridobila nepovratna sredstva v višini 5 milijonov evrov za gradnjo evropske univerze prihodnosti. EUTOPIA bo nepovratna sredstva uporabila kot odskočno desko za uresničevanje svojega poslanstva: delovanja v obliki mreže evropskih kampusov za obravnavanje globalnih in lokalnih izzivov s skupinskimi raziskavami, večjo mobilnostjo študentov in […]

Več na: http://www.tromba.si/eutopia-pod-vodstvom-univerze-v-ljubljani-prejela-5-milijonov-evrov/

nazaj