Foreign Policy: Očajnička diplomatska kampanja SAD-a

SAD traži da kupi medicinsku opremu u vrijednosti nekoliko stotina miliona dolara.

Več na: http://balkans.aljazeera.net/vijesti/foreign-policy-ocajnicka-diplomatska-kampanja-sad

nazaj