Francuska želi odobrenje afričkih lidera za vojno prisustvo

Francuska u zapadnoj Africi nije vojno angažirana zbog kolonijalnih, imperijalističkih ili ekonomskih razloga, kaže Macron.

Več na: http://balkans.aljazeera.net/vijesti/francuska-zeli-odobrenje-africkih-lidera-za-vojno-prisustvo

nazaj