HZZ pokrenuo javne radove u otklanjanju posljedica potresa

Upravno vijeće HZZ-a donijelo je odluku o izmjenama i dopunama uvjeta i načina korištenja sredstava za provođenje mjera aktivne politike zapošljavanja u 2021.

Več na: https://vijesti.hrt.hr/702831/hzz-pokrenuo-javne-radove-u-otklanjanju-posljedica-potresa

nazaj