Kneževina, Banovina, Biskupovina, Albanovina...

Koji je to autoritet "službeno propisao obavezu" upotrebe isključivo imenice Banovina?

Več na: http://www.h-alter.org/vijesti/knezevina-banovina-biskupovina-albanovina

nazaj