Ko je vlasnik mandata - pojedinac ili stranka?

Upravo su prelasci iz stranke u stranku često odlučujući u formiranju vlasti, na lokalnom, srednjem pa čak i državnom nivou.

Več na: http://balkans.aljazeera.net/vijesti/ko-je-vlasnik-mandata-pojedinac-ili-stranka

nazaj