Kraj crne tačke Srbije: Ovo je mesto brojnih nesreća gde su mnoge porodice zavijene u crno

Kraj crne tačke Srbije: Ovo je mesto brojnih nesreća gde su mnoge porodice zavijene u crno Sićevačka klisura će biti korišćena samo kao alternativni pravac

Več na: https://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:829164-Kraj-crne-tacke-Srbije-Ovo-je-mesto-brojnih-nesreca-gde-su-mnoge-porodice-zavijene-u-crno

nazaj