Ksenofeminizam: o kiborzima i maternicama

Gdje nalazimo rodni identitet ako ljudsko tijelo rastavimo na organe, fluide, sluzi, fekalije, funkcionalne dijelove, stanične strukture ili molekularne kodove? Kako razriješiti alkemiju odnosa identiteta roda i fizioloških spolnih karakteristika, kada je i sam rod na razmeđi fiziologije i kulturnog konteksta? Što uopće kiborzi mogu reći o rodu i maternicama i kakve veze otuđenje ima sa bilo ka...

Več na: http://www.h-alter.org/vijesti/ksenofeminizam-o-kiborzima-i-maternicama

nazaj