Medikalizirana družba

V izhodišču obsežne in signifikantne študije doktorski raziskovalec Zola Carr, ki  na Univerzi Columbia proučuje  razvoj eksperimentalnih možganskih vsadkov za psihične motnje, na primeru “epidemije opiodidov”, razglašene pred dvema letoma v Zduženih državah, analizira vzroke, ki so povezani s kompleksnim nizom družbenih in zgodovinskih dejavnikov. Ti zajemajo pojavnosti od kronične revščine v postindustrijskih podeželskih mestih, […]

Več na: http://www.tromba.si/medikalizirana-druzba/

nazaj