Na vtriljaku števil

Na vrtiljaku števil je delo Gregorja Pavliča in je v bistvu izviren matematični priročnik o zgodovini števil. Na nematematičnen način in prek bogatega slikovnega gradiva pojasni vse od prvih znakov, ki so jih ljudje uporabljali za zapisovanje števil, prek pojava znaka za število 0 do števil, ki jih uporabljamo danes. Predstavi nam znamenite matematike ter […]

Več na: http://www.tromba.si/na-vtriljaku-stevil/

nazaj