Nov pristop v biogeografiji organizmov

Skupina slovenskih biologov je razvila nov bolj natančen pristop za določanje pretekle razširjenosti organizmov na taksonomskem nivoju družine in svojo študijo objavila v reviji Journal of Biogeography. Biogeografija je namreč veda, ki raziskuje razširjenost in številčnost rastlin in živali v prostoru in času. Eva Turk je v sklopu svoje doktorske disertacije na Znanstvenoraziskovalnem centru SAZU […]

Več na: http://www.tromba.si/nov-pristop-v-biogeografiji-organizmov/

nazaj