Organizacija Green Sail pokrenula je internetski tečaj o održivosti mora i morskog okoliša

Green Sail, organizacija koja inicira, razvija i unapređuje ekološke prakse unutar nautičkog sektora s ciljem doprinosa razvoju održivog turizma u Hrvatskoj i Europi, pokrenula je svoj prvi internetski tečaj o zaštiti okoliša.

Več na: http://www.h-alter.org/vijesti/organizacija-green-sail-pokrenula-je-internetski-tecaj-o-odrzivosti-mora-i-morskog-okolisa

nazaj