Podrška građana Crne Gore EU na historijskom minimumu

Istraživanje je pokazalo da je smanjen interes za NATO, navodeći da ga ne podržava 42 posto građana.

Več na: http://balkans.aljazeera.net/vijesti/podrska-gradana-crne-gore-eu-na-historijskom-minimumu

nazaj