Pokreće se online arhiv o privatizaciji i radničkim borbama

Kino klub Barut je odlučio da pokrene otvoreni i javno dostupni online arhiv video materijala o privatizaciji i radničkim borbama na prostoru bivše Jugoslavije.

Več na: http://www.h-alter.org/vijesti/online-arhiv-o-privatizaciji-i-radnickim-borbama-

nazaj