Prilikom radova u blizini crkve u Šibeniku otkrili prastaro groblje

Prilikom radova u blizini crkve u Šibeniku otkrili prastaro groblje Arheolozi Josip Galiot i Tomislav Pušić rekli su da su naišli na groblje, najvjerojatnije iz 15. stoljeća, koje se koristilo do 1828. godine, kada je Austro-Ugarska donijela odluku da nema više ukapanja u gradovima

Več na: https://www.24sata.hr/news/prilikom-radova-u-blizini-crkve-u-sibeniku-otkrili-prastaro-groblje-741017

nazaj