Radikalizacija u Hrvatskoj?

Na Međunarodni dan ljudskih prava, 10. prosinca od 17 do 18.30 sati, Centar za mirovne studije organizira online tribinu “Radikalizacija u RH? - Odakle dolazi? Kako reagiramo?” u sklopu Human Rights Film Festivala.

Več na: http://www.h-alter.org/vijesti/radikalizacija-u-hrvatskoj

nazaj