Škola je ključno mjesto prevencije rodno-uvjetovanog nasilja

CESI – Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje na Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama želi još jednom ukazati na važnost sustavnog rada na prevenciji seksualnog i rodno uvjetovanog nasilja.

Več na: http://www.h-alter.org/vijesti/skola-je-kljucno-mjesto-prevencije-rodno-uvjetovanog-nasilja

nazaj