Slovenščina je in ostaja učni jezik na univerzah

Učni jezik na slovenskih univerzah je in ostaja slovenščina. Z načrtovanimi spremembami Zakona o visokem šolstvu, ki jih pripravljamo, pa želimo jasneje določiti pogoje oziroma izjeme za izvajanje študijskih programov tudi v tujih jezikih, ki ponekod že poteka. Ne gre za novost, torej, pač pa za vzpostavitev okvirja in pogojev za izvajanje že obstoječih vsebin, […]

Več na: http://www.tromba.si/slovenscina-je-in-ostaja-ucni-jezik-na-univerzah/

nazaj