Smeta licemjerje, ne Crkva

Alemka Markotić se pozvala biti odvjetnicom Crkve, Vukovara i nekakvog čudnog domoljublja.

Več na: http://www.h-alter.org/vijesti/smeta-licemjerje-ne-crkva

nazaj