Strategija za 22 milijarde €

13 strateških ciljeva i kompilacija šupljih fraza za koje se vjeruje da će imati prođu.

Več na: http://www.h-alter.org/vijesti/strategija-za-22-milijarde-e

nazaj