Svetovni kongres slovenskih fizikov

Slovenski fiziki in fizičarke po svetu so raziskovalno močno vpeti v mednarodni prostor, številni so se uveljavili tudi na tujih univerzah in institutih. Ob 100-letnici Univerze v Ljubljani bodo svoje svoje vrhunske znanstvene dosežke predstavili slovenski strokovni javnosti, poglobili stike z raziskovalnimi skupinami v Sloveniji in srečali s študenti fizike na Fakulteti za matematiko in […]

Več na: http://www.tromba.si/svetovni-kongres-slovenskih-fizikov/

nazaj