Univerza v Mariboru pristopila k Deklaraciji o vrednotenju raziskovalnega dela (DORA)

Univerza v Mariboru je pristopila k Deklaraciji o vrednotenju raziskovalnega dela (DORA) iz leta 2013. S tem je postala prva slovenska raziskovalna institucija, ki bo pristopila k tej globalni pobudi za izboljšanje načinov vrednotenja raziskovalnega dela in ustrezno dopolnitev bibliometričnega vrednotenja s kvalitativno presojo. Deklaracijo je na srečanju leta 2012 v San Franciscu razvilo Ameriško društvo […]

Več na: http://www.tromba.si/univerza-v-mariboru-pristopila-k-deklaraciji-o-vrednotenju-raziskovalnega-dela-dora/

nazaj