Veledrogerije prijete tužbama i limitiraju isporuku bolnicama

Ukupni dospjeli dug prema veledrogerijama krajem lipnja iznosi 2,6 milijardi kuna. Nakon sastanka s premijerom u svibnju bolnicama je doznačeno 200 milijuna kuna za hitno podmirenje manjeg dijela duga

Več na: https://www.24sata.hr/news/veledrogerije-prijete-tuzbama-i-limitiraju-isporuku-bolnicama-639206

nazaj