WWF Adria zapošljava stručnjaka za upravljanje rizicima

WWF Adria zapošljava stručnjaka za podršku proaktivnom prepoznavanju rizika, postavljanju planova upravljanja rizicima, te provođenju kvalitativne kontrole našeg rada, kako bismo osigurali da su naši programi zaštite efikasni, uključivi i doprinose kontekstu u kojem se provode.

Več na: http://www.h-alter.org/vijesti/wwf-adria-zaposljava-strucnjaka-za-upravljanje-rizicima

nazaj