Zagreb ima tri puta veći BDP po stanovniku od Virovitičko-podravske županije

Zagreb ima tri puta veći BDP po stanovniku od Virovitičko-podravske županije BDP po stanovniku u Hrvatskoj je u 2017. iznosio 11.893 eura, pri čemu su samo Grad Zagreb i još tri županije - Istarska, Primorsko-goranska i Dubrovačko-neretvanska - bile iznad tog prosjeka, a Zagreb ima tri puta veći BDP po stanovniku od Virovitičko-podravske županije u kojoj je on najmanji, pokazuju konačni podaci Državnog zavoda za statistiku

Več na: https://www.tportal.hr/biznis/clanak/zagreb-ima-tri-puta-veci-bdp-po-stanovniku-od-viroviticko-podravske-zupanije-20200216

nazaj