Novice - Znanost (slovenščina)

Rastline niso same – do bolj učinkovite in okolju prijazne pridelave hrane s pomočjo mikroorganizmov
23. september 2020 (05:00)
V eni od najbolj priznanih revij s področja ved o rastlinah, Trends in Biotechnology, je bil 18. avgusta 2020 objavljen pregledni članek naslovom »Ménage à Trois: Razvozljavanje mehanizmov, ki uravnavajo interakcije med rastlinami, mikroorganizmi in žuželkami« (angl. »Ménage à Trois: Unraveling the Mechanisms Regulating Plant–Microbe–Arthropod Interactions«) https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1360138520302193. Pri pripravi tega prispevka so s strani slovenskih […] (Tromba)
Promising computer simulations for stellarator plasmas
18. september 2020 (12:34)
The turbulence code GENE (Gyrokinetic Electromagnetic Numerical Experiment), developed at Max Planck Institute for Plasma Physics (IPP) at Garching, Germany, has proven to be very useful for the theoretical description of turbulence in the plasma of tokamak-type fusion devices. Extended for the more complex geometry of stellarator-type devices, computer simulations with GENE now indicate a new method to reduce plasma turbulence in stellarator […] (Tromba)
Kako učinkovita je lahko trajnostna preskrba s hrano in kako uspešno jo uvajamo?
16. september 2020 (12:39)
Kemijski inštitut v sodelovanju s Slovenskim Združenjem za kakovost in odličnost ter Gospodarsko Zbornico Slovenije organizira spletni posvet na temo učinkovitosti zelene prehranske verige, ki bo potekal 17. in 18. septembra 2020. Učinkovita, varna in trajnostna preskrba s hrano je eden od ciljev Evropskega zelenega dogovora. Zelena prehranska veriga sloni na kratkih preskrbovalnih verigah, preprečuje izgube […] (Tromba)
Preverjanje skladnosti medicinskih obraznih in osebnih mask sedaj možno tudi v Sloveniji
14. september 2020 (13:09)
Metoda za preskus učinkovitosti filtracije mask je rezultat združenega znanja in intenzivnega povezovanja Nacionalnega inštituta za biologijo (NIB) in podjetja Lotrič Meroslovje. Metodologija je inovativna, mednarodno preverjena in zanesljiva, hkrati pa omogoča vsem slovenskim uvoznikom in proizvajalcem, da namesto v tujini hitro in v bistveno krajšem času maske in ostale materiale preskusijo in s tem […] (Tromba)
dr. David Jamieson: Einsteinova revolucija: kvantna tehnologija za kvantni računalnik 21. stoletja
10. september 2020 (09:20)
V sklopu kolokvijev IJS bo, v sredo, 16. septembra 2020, ob 13. uri, predaval dr. David Jamieson iz Univerze v Melbournu. Einsteinova najbolj revolucionarna zamisel, da svetlobo tvorijo kvanti, je vodila do koncepta radikalno nove vrste računalnikov, ki se pri procesiranju informacij, predstavljenih s kubiti, naslanjajo na nenavadna pravila kvantne mehanike. Posebej obetavni kubiti so […] (Tromba)
Super Krompir
09. september 2020 (06:44)
V okviru novega projekta EU ADAPT prof. dr. Kristina Gruden na Nacionalnem inštitutu za biologijo (NIB) za raziskovalno  skupino  preučuje, kako izboljšati prilagajanje krompirja na ekstremne pogoje v okolju.  So del evropskega konzorcija, ki je prejel 5 milijonov EUR nepovratnih sredstev iz programa EU Obzorje 2020 za preučevanje mehanizmov prilagoditve krompirja na izpostavitev škodljivim dejavnikom […] (Tromba)
Soočenje kandidatk in kandidatov za mesto direktorja Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS)
08. september 2020 (05:59)
  Združenje znanstvenih novinarjev Slovenije obvešča zainteresirano javnost, da namerava v drugi polovici septembra 2020 organizirati javno soočenje vseh, ki so se prijavili na Javni natečaj za zasedbo delovnega mesta direktorja ARRS. Da bi takšno soočenje lahko izvedli, vse kandidatke in kandidate naprošamo, da javno objavijo svoje vizije delovanja in razvoja ARRS, ki so sestavni […] (Tromba)
Prof. dr. Gregor Anderluh: „Brez znanosti ni prihodnosti“*
06. september 2020 (13:27)
Spoštovani predstavniki Slovenske akademije znanosti in umetnosti, spoštovana ministrica za izobraževanje, znanost in šport, cenjeni rektorji, dekanje in dekani in ostali visoki gostje, dobrodošli na letošnji podelitvi Preglovih priznanj. Letos je posebno leto. Leto, ki si ga bomo zapomnili po epidemiji koronavirusa, ki je posegla v naš način življenja in povsem predrugačila delovanje družb. V […] (Tromba)
Na Kemijskem inštitutu podeljeni Preglovi nagradi in štipendiji Janka Jamnika
03. september 2020 (16:30)
Med nagradami in priznanji, ki jih podeljuje Kemijski inštitut, je prav Preglova nagrada za znanstvene dosežke najpomembnejša. Nosi  ime Friderika Pregla, zdravnika in kemika slovenskega rodu, velikega znanstvenika, ki je bil za svoja prizadevanja leta 1923 nagrajen z Nobelovo nagrado za kemijo. Nagrado podeljuje Kemijski inštitut za vrhunske dosežke na področju temeljnih ali uporabnih raziskav, […] (Tromba)
Prof. dr. Peter Križan, dobitnik ERC projekta, Znanost se razvija po korakih
03. september 2020 (10:11)
Slovenski znanstveniki so bili v zadnjih letih zelo uspešni pri pridobivanju mednarodnih projektov. Zlasti je spodbudno, da so bili uspešni na razpisih za ERC (European Research Council) projekte. Mednje sodi tudi prof. dr. Peter Križan, ki uspešnost slovenskih raziskovalcev pojasnjuje s postopnim razvijanjem spoznanj v znanosti. “Znanost se razvija po korakih,” pravi.  Kot raziskovalec je […] (Tromba)