Novice - Znanost (slovenščina)

Preverjanje skladnosti medicinskih obraznih in osebnih mask sedaj možno tudi v Sloveniji
14. september 2020 (13:09)
Metoda za preskus učinkovitosti filtracije mask je rezultat združenega znanja in intenzivnega povezovanja Nacionalnega inštituta za biologijo (NIB) in podjetja Lotrič Meroslovje. Metodologija je inovativna, mednarodno preverjena in zanesljiva, hkrati pa omogoča vsem slovenskim uvoznikom in proizvajalcem, da namesto v tujini hitro in v bistveno krajšem času maske in ostale materiale preskusijo in s tem […] (Tromba)
dr. David Jamieson: Einsteinova revolucija: kvantna tehnologija za kvantni računalnik 21. stoletja
10. september 2020 (09:20)
V sklopu kolokvijev IJS bo, v sredo, 16. septembra 2020, ob 13. uri, predaval dr. David Jamieson iz Univerze v Melbournu. Einsteinova najbolj revolucionarna zamisel, da svetlobo tvorijo kvanti, je vodila do koncepta radikalno nove vrste računalnikov, ki se pri procesiranju informacij, predstavljenih s kubiti, naslanjajo na nenavadna pravila kvantne mehanike. Posebej obetavni kubiti so […] (Tromba)
Super Krompir
09. september 2020 (06:44)
V okviru novega projekta EU ADAPT prof. dr. Kristina Gruden na Nacionalnem inštitutu za biologijo (NIB) za raziskovalno  skupino  preučuje, kako izboljšati prilagajanje krompirja na ekstremne pogoje v okolju.  So del evropskega konzorcija, ki je prejel 5 milijonov EUR nepovratnih sredstev iz programa EU Obzorje 2020 za preučevanje mehanizmov prilagoditve krompirja na izpostavitev škodljivim dejavnikom […] (Tromba)
Soočenje kandidatk in kandidatov za mesto direktorja Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS)
08. september 2020 (05:59)
  Združenje znanstvenih novinarjev Slovenije obvešča zainteresirano javnost, da namerava v drugi polovici septembra 2020 organizirati javno soočenje vseh, ki so se prijavili na Javni natečaj za zasedbo delovnega mesta direktorja ARRS. Da bi takšno soočenje lahko izvedli, vse kandidatke in kandidate naprošamo, da javno objavijo svoje vizije delovanja in razvoja ARRS, ki so sestavni […] (Tromba)
Prof. dr. Gregor Anderluh: „Brez znanosti ni prihodnosti“*
06. september 2020 (13:27)
Spoštovani predstavniki Slovenske akademije znanosti in umetnosti, spoštovana ministrica za izobraževanje, znanost in šport, cenjeni rektorji, dekanje in dekani in ostali visoki gostje, dobrodošli na letošnji podelitvi Preglovih priznanj. Letos je posebno leto. Leto, ki si ga bomo zapomnili po epidemiji koronavirusa, ki je posegla v naš način življenja in povsem predrugačila delovanje družb. V […] (Tromba)
Na Kemijskem inštitutu podeljeni Preglovi nagradi in štipendiji Janka Jamnika
03. september 2020 (16:30)
Med nagradami in priznanji, ki jih podeljuje Kemijski inštitut, je prav Preglova nagrada za znanstvene dosežke najpomembnejša. Nosi  ime Friderika Pregla, zdravnika in kemika slovenskega rodu, velikega znanstvenika, ki je bil za svoja prizadevanja leta 1923 nagrajen z Nobelovo nagrado za kemijo. Nagrado podeljuje Kemijski inštitut za vrhunske dosežke na področju temeljnih ali uporabnih raziskav, […] (Tromba)
Prof. dr. Peter Križan, dobitnik ERC projekta, Znanost se razvija po korakih
03. september 2020 (10:11)
Slovenski znanstveniki so bili v zadnjih letih zelo uspešni pri pridobivanju mednarodnih projektov. Zlasti je spodbudno, da so bili uspešni na razpisih za ERC (European Research Council) projekte. Mednje sodi tudi prof. dr. Peter Križan, ki uspešnost slovenskih raziskovalcev pojasnjuje s postopnim razvijanjem spoznanj v znanosti. “Znanost se razvija po korakih,” pravi.  Kot raziskovalec je […] (Tromba)
Doc. dr. Matic Lozinšek z Instituta Jožef Stefan dobitnik ERC projekta
03. september 2020 (10:01)
Na razpisu Evropskega raziskovalnega sveta (ERC) je letos kot edini Slovenec uspel kandidat Instituta Jožef Stefan (IJS) doc. dr. Matic Lozinšek s projektom za raziskovalce, ki začenjajo samostojno raziskovalno kariero. Komisijo je prepričal s projektom HiPeR-F, za pet let pa bo prejel skoraj 2,4 milijona evrov. Med 3248 prispelimi projekti z vsega sveta je bilo […] (Tromba)
Kemijski inštitut (KI) z inovativno metodo v razvoj cepiva Covid-19
01. september 2020 (10:10)
Pandemijo Covid-19, ki je z okoli 25-imi milijoni okuženih po svetu pustila velike posledice na vseh nivojih današnje družbe, lahko ustavimo le z uporabo učinkovitega cepiva. Veliko raziskovalnih laboratorijev in inštitutov se je že vključilo v iskanje in 30 raziskav cepiva je že v različnih stopnjah  kliničnih preizkusov. Njih devet pa poteka že v zadnji, […] (Tromba)
Univerza v Ljubljani (UL) s pridruženim članstvom Nacionalnega inštituta za biologijo (NIB)
31. avgust 2020 (07:00)
Rektor Univerze v Ljubljani (UL) prof. dr. Igor Papič in direktor Nacionalnega inštituta za biologijo (NIB) izr. prof. dr. Matjaž Kuntner  podpisala pogodbo, s katero je NIB postal pridruženi član največje in najstarejše univerze v Sloveniji. S podpisom se zavezujeta, da bosta okrepljeno sodelovala na področju znanstvene, raziskovalne, razvojne in pedagoške dejavnosti. Najstarejša in največja […] (Tromba)